ĐẶT PHÒNG

NGAY
Số phòng
 • -Chọn-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Số phòng
 • -Chọn-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Khoảng giá
 • -Chọn-
 • Dưới 500,000
 • 500,000 - 1000,000
 • 1500,000 - 2000,000
 • 2500,000 - 3000,000
 • 2500,000 - 3000,000
 • Trên 3500,000

Superior room - Double double

Twin room

Twin room

450.000VNĐ / ĐÊM

Xem chi tiết
Phòng triple

Phòng triple

550.000VNĐ / ĐÊM

Chi tiết
Phòng Double Double

Phòng Double Double

600.000VNĐ / ĐÊM

Chi tiết